Ús dels serveis

Shared Care,Metges
 • Per a cada metge/metgessa, hi ha una fitxa on s'asssenyala la seva especialitat, resum del seu historial professional, aspectes assistencials i totes les dades per a la seva localització.
 • Urgències

  A l'apartat urgències trobarà els centres d'urgències generals, així com els telèfons d'assistència mèdica a domicili, si a la província hi existeixen.
 • És important conèixer si el/la seu/seva metge/metgessa habitual fa l'atenció d'urgències; aquesta informació està detallada sempre a la zona de localització.

 • Hospitals i clíniques

  En els casos d'hospitalització és el/la metge/metgessa qui determina el centre idoni per a cada circumstància.

  A la zona de localització de cada professional està indicat l'hospital on realitza les intervencions qurúrgiques.

 • Autoritzacions

  Les visites, urgències als nostres centres concertats, urgències domiciliàries i proves diagnòstiques, no necessiten autorització. Només ha de dur la targeta de beneficiari/ària Shared Care , i en el cas de les proves diagnòstiques, també la petició del/de la metge/metgessa.

  A les intervencions quirúrgiques programades i, amb la finalitat d'agilitzar al màxim l'ingrés, haurà de ser l'assegurat/ada qui contacti amb la Companyia amb una antelació mínima de 48 hores, per a sol.licitar la corresponent autorització. Pot fer-ho via e-mail o telefònicament trucant al 902 10 12 09 (de 9 a 13 hores).


Previsora Española de Especialidades y Seguros, S.A.
Assegurances d'Assistència Sanitària