Targeta Shared Care

Shared Care,Presentació
 • Cada client/a de Shared Care té una targeta què l'identifica com a assegurat/ada de Previsora Española de Especialidades y Seguros S.A.

  La informació continguda a la targeta permet a l'usuari/la usuària identificar-se en el moment de rebre un servei mèdic.

  Ha d'estar signada per l'assegurat/ada o tutor /a en cas de menors.

  Conté, a més a més, un nom que identifica el tipus de pòlissa i un codi de lectura òptica.

  També conté els telèfons d'informació necessaris per a resoldre les qüestions relacionades amb la seva assegurança i prestacions a totes les circumstàncies.

  Només ha de dur aquesta targeta per a ser atès/atesa per qualsevol dels metges/metgesses de l'equip de Shared Care.


Previsora Española de Especialidades y Seguros, S.A.
Assegurances d'Assistència Sanitària